Wat wij doen

In het waterbeheer van de toekomst gaan waterzekerheid en waterveiligheid hand in hand. Grote delen van Europa worden geconfronteerd met wateroverlast. Maar droge zomers zorgen ook voor verdroging van natuur, de landbouw en de stedelijke omgeving. Voor het analyseren van regionale en lokale droogteproblematiek beschikken we over de Toolbox QARDAN. Daarnaast hebben we vanuit onze langjarige ervaring met stedelijk grondwater de Toolbox WASSER ontwikkeld, waarmee we ondergrondse waterbergingsoplossingen (ASR) met een regionale scope kunnen realiseren. Fysieke inrichting wordt ontwikkeld vanuit de Digital Twin benadering. Daarmee zorgen we voor een herleidbare, toekomstbestendige en betrouwbare inrichting van het regionale waterbeheer.

Flowdot

Flowdot

Onder een veranderend klimaat zal de zeespiegel stijgen en zullen rivieren frequenter extreme piekafvoeren moeten opvangen. Daarnaast nemen droogteperiode tijd en omvang toe. Deze ontwikkeling vraagt om een gebiedsaanpak waarin waterveiligheid en waterzekerheid gelijkwaardig zijn. Met FLOWDOT worden regionale watersystemen specifiek vanuit een waterzekerheidsperspectief geanalyseerd en gevisualiseerd. Oplossingen moeten altijd een bijdrage leveren aan de combinatiefunctie van het watersysteem, Waterzekerheid én Waterveiligheid.