Wat wij doen

Waterveiligheid is een grote opgave in deltagebieden. Het voorkomen van of het omgaan met overstromingen vraagt om het benaderen van water als een belangrijk ruimtelijk en maatschappelijk ordenend element. Wij leveren een bijdragen aan het ontwerpen van toekomstbestendige en (data-) intelligente waterinfrastructuur op basis van gedegen analyses. Onze Digital Twin benadering is daarbij een behulpzame tool (Digitaal Water). Daarin zijn de fysieke en digitale identiteit van de infrastructuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Doel is over herleidbare, toekomstbestendige en betrouwbare water infrastructuur te kunnen beschikken. Die aanpak leidt tot efficiëntieverbetering, kostenreductie en een kleinere faalkans in iedere fase van de levenscyclus. We hebben onze instrumenten en competenties in de Toolboxen, SPiFRAME en REDO gebundeld. We kunnen er samen met de opdrachtgever mee vooruit kijken en behulpzaam zijn bij het inpasbaar ontwerpen van toekomstbestendige waterinfrastructuur.

Flowdot

Flowdot

Onder een veranderend klimaat zal de zeespiegel stijgen en zullen rivieren frequenter extreme piekafvoeren moeten opvangen. In zijn historie heeft Nederland veel aandacht aan waterveiligheid besteed. De ontwikkelingen als gevolg van wateroverlast en droogte over de afgelopen decennia, hebben ons ervan overtuigd dat rivieren meer ruimte moeten krijgen. Het leidend principe werd om ‘gecontroleerd ruimte te geven aan rivieren’.  

Het doel van FLOWDOT is om regionale watersystemen specifiek vanuit een waterveiligheidsperspectief te analyseren en te visualiseren. Oplossingen moeten altijd een bijdrage leveren aan de combinatiefunctie van het watersysteem, Waterzekerheid én Waterveiligheid