Wat wij doen

In deltagebieden is een samenhangend regionaal waterbeheer onmisbaar. Waterbeheer dat zich richt op bescherming tegen overstroming of verdroging. Hiermee kan schade aan de infrastructuur, de land- en tuinbouw, en de samenleving als geheel voorkomen worden. Dareius ontwerpt oplossingen voor een betrouwbare waterinfrastructuur, waarbij we het gehele proces, van analyse tot ontwerp, en van monitoring tot beheer voor onze rekening nemen. Wij zorgen voor behoud van kennis en ontwerpfilosofie gedurende het gehele proces tot aan uitvoering. Wij ontwikkelden in dit kader twee instrumenten:

REDO maakt het mogelijk verschillende ontwerpoplossingen rond het beheer van waterkeringen te verkennen.

QARDAN is een analytisch instrument voor het kwantificeren van droogte-stress en het ontwerpen van realistische en betaalbare handelingsperspectieven.

Meer weten?

Voor meer informatie over Water Safety & Security, neem contact met ons op:

Luc Ponsioen MSc lponsioen@dareius.com +31 6 13 11 14 68
Meer weten?