Wat wij doen

Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan robuuste steden, die klaar zijn voor de toekomst en tegen een stootje kunnen. In grootstedelijke milieus is de ruimte vaak schaars. Door de dichtheid van de infrastructuur kunnen extreme weersomstandigheden tot aanzienlijke schade leiden. Bijvoorbeeld door de invloed van wateroverlast en verdroging op de conditie van funderingen, wegen, bomen, transportleidingen en kabels. Dareius heeft voor deze problematiek twee instrumenten ontwikkeld:

Met het URBRAINS instrument analyseren wij het stedelijke watersysteem en ontwikkelen wij samenhangende en betrouwbare stedelijke waterinfrastructuur met een daarop afgestemd waterbeheer.

Met de RESCIDO toolbox brengen wij balans in vraag en aanbod van stedelijk water, zowel boven- als ondergronds. We doen dat op verschillende schaalniveaus: van een enkele bouwput tot een hele stad.

Meer weten?

Voor meer informatie over Resilient Urban Water, neem contact met ons op:

Dennis Kuijk MSc dkuijk@dareius.com +31 6 82 92 14 88
Meer weten?