Wat wij doen

Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan robuuste steden, die klaar zijn voor de toekomst en tegen een stootje kunnen. In grootstedelijke milieus is de ruimte vaak schaars. Door de dichtheid van de infrastructuur kunnen extreme weersomstandigheden tot aanzienlijke schade leiden. Bijvoorbeeld door de invloed van wateroverlast en verdroging op de conditie van funderingen, wegen, bomen, transportleidingen en kabels. Dareius heeft voor deze problematiek twee instrumenten ontwikkeld:

Met het URBRAINS instrument analyseren wij het stedelijke watersysteem en ontwikkelen wij samenhangende en betrouwbare stedelijke waterinfrastructuur met een daarop afgestemd waterbeheer.

Met de RESCIDO toolbox brengen wij balans in vraag en aanbod van stedelijk water, zowel boven- als ondergronds. We doen dat op verschillende schaalniveaus: van een enkele bouwput tot een hele stad.

Urban Water Design Optioneering

Urban Water Design Optioneering

Het Urban Water Design Optioneering (UWDOT) instrument maakt onderdeel uit van RESCIDO, de Toolbox waarin wij onze verschillende ontwerpers oplossingen voor de complexe stedelijke waterproblematiek hebben samengebracht. Die zijn in samenhang in te zetten om steden veerkrachtiger en dus duurzamer te maken.

Lees meer
Urban water Buffer

Urban water Buffer

UWB maakt onderdeel uit van RESCIDO, de Toolbox waarin wij onze verschillende oplossingen voor de complexe stedelijke waterproblematiek hebben samengebracht. Die zijn in samenhang in te zetten om steden veerkrachtiger en dus duurzamer te maken.

Lees meer
Urban Water Planning

Urban Water Planning

De Urban Water Planning tool (UWP)  maakt onderdeel uit van URBRAINS, de Dareius Toolbox waarin wij onze verschillende analytische tools voor de complexe stedelijke waterproblematiek hebben samengebracht. Die zijn in samenhang in te zetten om steden veerkrachtiger en dus duurzamer te maken.

Lees meer

Meer weten?

Voor meer informatie over Resilient Urban Water, neem contact met ons op:

Dennis Kuijk MSc dkuijk@dareius.com +31 6 82 92 14 88
Meer weten?