Digital Water

Het Digital Twin Auxiliary Applications (DT-AUXS) maakt onderdeel uit van ons Digitaal Water programma, waarin wij onze verschillende digitale producten en diensten hebben samengebracht. Die zijn in samenhang en afzonderlijk in te zetten om het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van water infrastructuur efficiënter te maken en kosten te besparen.

Waarom DT-AUXS?

Uw organisatie heeft de zorg voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van kritische waterinfrastructuur. U doet dat met inzet van een groot aantal verschillende instrumenten. U kunt beschikken over kwaliteitsdata die gericht zouden kunnen worden ingezet om uw taken nog beter uit te voeren. Die datastroom neemt echter alsmaar toe door de inzet van steeds geavanceerdere vormen van data generatie, acquisitie en opslag. U hebt besloten een daartoe geschikt Platform te ontwikkelen en u staat in de startblokken om uw infrastructuur nog beter uit te rusten voor de toekomst.

Daartoe wilt u bijna real-time kunnen beschikken over een actueel beeld van uw infrastructuur. Absolute voorwaarde is een bedrijfszeker systeem dat een waarheidsgetrouw en herleidbaar beeld geeft van de actuele toestand van uw waterinfrastructuur. Ook wilt u stresstesten kunnen uitvoeren en beheer en onderhoud optimaliseren. Efficiëntie en kostenbesparing zijn daarbij van groot belang. De set aan DT-AUXS cluster instrumenten bieden u in een viertal dimensies (databeheer, conditiebepaling, analytische tools, cascading) een grote verscheidenheid aan diensten en producten t.b.v. het digitale beheer van uw waterinfrastructuur.

Wat biedt DT-AUXS?

  • Ontwikkelen database koppelingen en ondersteuning in gebruik. Twin-to-Systems-of-Record integratie.
  • Integratie van realtime infrastructuur data en ondersteuning in gebruik. Twin-to-Device integratie.
  • Ontwikkelen en integreren van benodigde modellen en ondersteuning in gebruik. Twin-to-system-of-Intelligence integratie.
  • Ontwikkelt koppeling met andere DT’s en ondersteuning in gebruik. Twin-to-Twin integratie.

Met DT-AUXS aan de slag?

Wij gaan samen met uw organisatie aan de slag om een verkenning (DT-SCOPE) uit te voeren hoe we met uw huidige digitale instrumenten de belangrijkste functionaliteiten van een DT-benadering kunnen realiseren. Op basis van deze analyse wordt een programma van eisen voor een DT-benadering uitgewerkt. Onderdeel daarvan vormen de contouren van een DT-platform. De functie-eisen daarvan worden met DT-AMBO omgezet in een functioneel platform ontwerp. Met DT-AUXS kunt u verder bouwen aan de verschillende DT-functies die het platform ondersteunt. DT-AUXS wordt in nauwe samenwerking met diTTo, onze internationale Digital Twin Company uitgevoerd.

Zelf een DT-AUXS idee?

Heeft u zelf een idee hoe DT-AUXS kan worden ingezet in uw specifieke situatie? Vraagt u zich af hoe u, zonder de regie over uw eigen digitale wereld uit handen te geven toch hierin kunt groeien? Wij delen graag onze ervaringen.

Download hier de inhoud van deze pagina