Wat wij doen

De wens tot meer toekomstbestendig waterbeheer komt voort uit een veranderend klimaat en het daaruit resulterende, steeds grilligere weerpatroon. Om de potentieel negatieve effecten daarvan voor het waterbeheer te kunnen minimaliseren moeten we daarop kunnen anticiperen met gerichte maatregelen. De stuurbaarheid van ons watersysteem is daarbij essentieel. Sensoren zijn in dat verband al jaren een gekend instrument bij het onderhoud en beheer van waterinfrastructuurZo helpen zij bij de actuele conditiebepaling van waterinfrastructuur om daarmee sneller en gerichter te handelen in context van risicomanagement. Het doel is zo effectief mogelijk van data gebruik te maken om daarmee diepe en voor de praktijk betekenisvolle kennis te genereren over het watersysteem. Dgroeiende hoeveelheid data vraagt inmiddels van de watersector oeen combinatie van visie (data waartoe?), focus (welke data?),faciliteiten (waar sla ik data op?) en visualisatie (hoe maak ik de data inzichtelijk?)  

Wij hebben de combinatie visie, focusfaciliteiten en visualisatie vertaald naar een praktische insteek. Daarin fungeert een Digital Twin benadering als optimale context om maatschappelijke waarde aan data toe te voegen.   

Met onze praktijkervaring als basis en de ambitie van de klant als brandstof gaan wij graag het gesprek aan over uw digitale water wensen. Wij adviseren graag over nut en noodzaak van de verschillende Digital Water aspectenWij ondersteunen bij Databeheer & Opslag en kunnen faciliteren in het inzichtelijk maken van de data. Als ultiem instrument zien wij daarvoor een Digital Twin benadering om verschillende aspecten aan elkaar te koppelen en real-time inzicht te creëren in de infrastructuurDe Digital Twin benadering kunnen wij ondersteunen voor drie verschillende Digital Twin ontwikkelingsstadia: Verkennen (Digital Twin?)Architectuur & Ontwerp (wat is er nodig?) en Implementatie (de Digital Twin aan het werk)Hiermee zorgen we voor een gestructureerde aanpak die leidt tot digitale oplossingen met praktische meerwaarde.  

Digital Twin benadering? 

Waterinfrastructuur is een maatschappelijk kostbaar bezit. Daar moeten we dus zuinig op zijn. Met onze geïntegreerde Digital Twin benadering willen we bijdragen aan efficiëntieverbeteringen, kostenbesparing en het risico management van waterinfrastructuur. Dat alles vanuit het perspectief van onze opdrachtgever. Dat doen we middels drie instrumenten die in samenhang, maar ook afzonderlijk inzetbaar zijn. We doen dit in nauwe samenwerking met diTTo, onze Digital Twin Company. 

DT-SCOPE (Digital Twin Exploration)

DT-SCOPE (Digital Twin Exploration)

De Digital Twin Exploration Tool (DT-SCOPE) helpt organisaties met het operationaliseren van de DT-benadering. Dit houdt in dat we behulpzaam zijn bij het formuleren van de missie, visie en strategie achter deze benadering. Die vormen de basis voor het ontwerpen van de centrale digitale platform architectuur, de wijze van gegevensverzameling en de validatie van die data. Maar ook voor het inzetten van specifieke modelleringstechnieken en de daaruit resulterende mogelijkheden voor scenarioplanning. Met DT-SCOPE komt u erachter of een DT benadering toepasbaar is op uw waterinfrastructuur. En zo ja, hoe uw eigen DT benadering er in meer detail uit zou kunnen zien. Uiteraard met focus op het type systeem dat u beheert. Dit kan leiden tot een plan van aanpak voor het ontwerpen en de implementatie van uw eigen Digital Twin benadering.

Lees meer
DT-AMBO (DIGITAL TWIN Platform Architecture and Design)

DT-AMBO (DIGITAL TWIN Platform Architecture and Design)

Een Digital Twin benadering is een samenhangende digitale benadering voor het ontwerpen, beheren en onderhouden van fysieke waterinfrastructuur. Om een DT benadering te laten werken moeten we een groot aantal digitale systemen met elkaar laten communiceren.Dat is altijd maatwerk. Veel hangt af van de wijze waarop het faciliterende digitale platform wordt ingericht. Om dat weloverwogen te kunnen doen hebben wij DT-AMBO ontwikkeld. Het is een proces-georiënteerd instrument dat het ontwerpen van een voor uw organisatiedoelen optimale DT architectuur faciliteert. Het helpt u op een transparante en herleidbare manier om te gaan met data die samenhangen met het ontwerpen, realiseren en beheren van uw waterinfrastructuur.

Lees meer
DT-AUXS (Digital Twin Auxiliary applications cluster

DT-AUXS (Digital Twin Auxiliary applications cluster

De implementatie van een Digital Twin benadering wordt gefaciliteerd met Tools uit ons DT Auxiliary applications cluster (DT-AUXS). De set DT-AUXS Tools biedt in een viertal dimensies (databeheer, conditiebepaling, analytische tools, cascading) oplossingen voor het digitale beheer van uw waterinfrastructuur. Daarbij staan dataveiligheid, -transparantie en -herleidbaarheid hoog in het vaandel.

Lees meer
ARGUS

ARGUS

Het Wareco-Water Data Portal ARGUS faciliteert een veilig, online platform waarmee water data beheerd worden. Dat kunnen bijvoorbeeld data uit hydrologische meetnetten zijn, Urban Water Buffer data maar ook data van sensoren die gekoppeld zijn aan water infrastructuur. Die kunnen van verschillende soorten eigenaren zijn, die al dan niet op zoek zijn naar de meerwaarde van de opslag en analyse van gecombineerde datasets. Daarnaast faciliteert ARGUS als noviteit de gegevensopslag samenhangend met een gestructureerde Digital Twin benadering; uw infrastructuur voor altijd herleidbaar. Data ten dienste van een toekomstbestendige watersector is ons devies. Uiteraard besteden wij veel aandacht aan de veiligheid van de dataomgeving en is data governance & compliance een belangrijk aandachtspunt voor ARGUS.