Urban Water Design Optioneering

Het Urban Water Design Optioneering (UWDOT) instrument maakt onderdeel uit van RESCIDO, de Toolbox waarin wij onze verschillende ontwerpers oplossingen voor de complexe stedelijke waterproblematiek hebben samengebracht. Die zijn in samenhang in te zetten om steden veerkrachtiger en dus duurzamer te maken.

Waarom Urban Water Design Optioneering?

Steeds meer multifunctioneel stedelijk grondgebruik en een veranderend klimaat zorgen voor steeds complexer wordende inrichtingsvraagstukken. Dat komt deels ook door de toename van het aantal verschillende categorieën stakeholders. Daarbij is besluitvorming succesvoller wanneer alle betrokken partijen gezamenlijk planvorming scenario’s analyseren. Dat betekent samen aan tafel om verantwoordelijkheden uit te splitsen maar ook om inzichten te delen en samen oplossingen te identificeren. Deze werkwijze maakt een integrale benadering waarbij de beschikbare kennis wordt samengebracht in een digitale maquette noodzakelijk.

URBAN WATER DESIGN OPTIONEERING - Stedelijk water

Water in de stad neemt daarbij veelal een centrale rol in. Daarom bestaat er een toenemende behoefte aan een instrument dat kennis in een praktische context betekenis geeft, disciplinaire kennis combineert en een afwegingskader biedt om de meest aantrekkelijke oplossing te identificeren. De oplossingen van vandaag moeten in toenemende mate aansluitingen bij de wereld van morgen. Proces ondersteunende software is in de complexe gebouwde omgeving van nu noodzakelijk om de uitkomsten in verschillende scenario’s te kunnen visualiseren.  Een functionele maquette van de werkelijkheid in combinatie met serious-gaming biedt u de mogelijkheid om dit proces naar alle tevredenheid te verwezenlijken. Dareius biedt u het werken met UWDOT aan  om samen met u een blik op de (virtuele) toekomst te werpen.

Wat biedt UWDOT?

  • Binnen enkele minuten een digitale maquette van uw projectgebied;
  • Open source data die direct beschikbaar zijn (hoogte kaart, wegennetwerk, bebouwing, etc);
  • Effectieve optimalisatie op basis van uw eigen data;
  • Begeleiding bij interactieve multi-stakeholdersessies;
  • Interactieve maatregelen testen in hun effect op verschillende scenario’s;
  • Inzichtelijke kosten-batenanalyse per scenario.

Stedelijk water

Met UWDOT aan de slag?

Met de beschikbare open data maken wij een eerste digitale maquette van uw projectgebied. We ontwikkelen gezamenlijk de meest relevante neerslag scenario’s, rekening houdend met het veranderende klimaat, uw mogelijke zorgen en plannen. De effecten op kwetsbare gebieden worden zichtbaar gemaakt en met behulp van gebiedskennis gezamenlijk geëvalueerd. Het resultaat geeft inzicht in de effecten in risicogebieden.  Met ons Urban Water Planning instrument kunnen we desgewenst onderbouwde maatregelen identificeren die we daarna met stakeholders kunnen worden besproken. Hierdoor worden besluiten inzichtelijk, door een transparante kosten en batenanalyse financieel onderbouwd en daardoor breder gedragen.

Zelf een UWDOT idee?

Heeft u zelf een idee hoe UWDOT kan worden ingezet in uw specifieke situatie? Vraagt u zich af wat voor invloed neerslag op uw projectgebied heeft? Wij delen graag onze ervaringen.

Download hier de inhoud van deze pagina