Wat wij doen

Wat wij doen

De internationale uitdagingen rond het waterbeheer betreffen water voor een gezonde samenleving,   voor mens én natuur. Door met name klimaatverandering staat de waterveiligheid van grootstedelijke milieus als plek om gezond te kunnen wonen, werken en recreëren onder druk.  In veel deltagebieden, moeten we dus kunnen beschikken over vitale, toekomstbestendige dijken en robuuste stormvloedkeringen. Maar ook over veerkrachtige steden die bestand zijn tegen weersextremen met steeds warmere en drogere zomers, maar ook steeds extremere neerslag over korte periodes. Daarom is naast waterveiligheid het kunnen blijven beschikken over voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit noodzakelijk. Veerkrachtig en toekomstgericht waterbeheer moet dan ook in een optimale balans zijn tussen waterveiligheid en waterzekerheid.

Scenario ontwikkeling, het ontwerpen van veerkrachtige, robuuste en altijd herleidbare waterinfrastructuur worden dan ook sleutelfactoren. Dat alles in een groeiende digitale wereld die vraagt om het delen en combineren van (data) gegevens in een veilige en transparante digitale omgeving. Wij helpen klanten hiermee zich gedegen op die toekomst voor te bereiden.

Onze Competenties

Leven in een delta

Onze missie is om te werken aan duurzame delta’s met vitale, veerkrachtige steden. Wij richten ons in het bijzonder op stedelijke deltagebieden in de wereld, omdat we daar toegevoegde waarde hebben vanuit meer dan 50 jaar ervaring. Burgers worden in toenemende mate geconfronteerd met een veranderend klimaat, met grote gevolgen voor de leefbaarheid in hun stad. Waterexpertise is onmisbaar om de leefbaarheid van steden voor nu, maar ook in de toekomst te kunnen garanderen. Waterproblematiek kan niet wachten. Daarom nemen wij vaak zelf het initiatief wanneer wij realistische, duurzame en praktisch inpasbaar oplossingen voor u zien. Altijd uitgaande van uw inbreng, werken wij gezamenlijk naar de meest optimale inpassing. Daarbij ligt onze kennis vooral binnen de water thema’s  Waterveiligheid, Waterzekerheid en Veerkrachtige Steden.

Leven in een digitale wereld

Wij maken daar waar passend gebruik  van een onze Digital Twin benadering. Deze benadering is een toekomstgerichte werkwijze die realisatie-beheer-onderhoud van waterinfrastructuur in alle fasen op een geïntegreerde manier ondersteunt. Daarbij kunnen we ons digitale portal ARGUS inzetten voor het transparant beheren en delen van data.  Met onze Digital Twin benadering integreren we kunstmatige intelligentie en domeinmodellen met realtime gegevens om levende digitale kopieën te maken van de fysieke infra. Op basis daarvan helpen we met ons preventieve assetmanagement benadering DiTAM efficiënties en kostenreductie rond het asset management van water infrastructuur te realiseren. Via een Digital Model, Digital Shadow of een volledige Digital Twin benadering kunnen we de mate van automatisering gedoseerd intensiveren.

 

Waarom Dareius?

Onze kennis, kunde en ervaring betreft vier competentiegebieden.

Veerkrachtig stedelijk water

Veerkrachtig stedelijk water

In grootstedelijke milieus is de ruimte vaak schaars en de dichtheid van de infrastructuur hoog. Extreem weer kan tot aanzienlijke schade aan die infrastructuur en bebouwing leiden. Dareius heeft voor deze problematiek twee instrumenten ontwikkeld: het ontwerpersinstrument RESCIDO en het analytische instrument URBRAINS.

Lees meer
Waterveiligheid

Waterveiligheid

Waterveiligheid is een grote opgave in deltagebieden. Het voorkomen van of het omgaan met overstromingen vraagt om het benaderen van water als een belangrijk ruimtelijk en maatschappelijk ordenend element. Wij leveren een bijdragen aan het ontwerpen van toekomstbestendige en (data-) intelligente waterinfrastructuur op basis van gedegen analyses. We hebben onze instrumenten en competenties in de Toolboxen, SPiFRAME en REDO gebundeld. We kunnen er samen met de opdrachtgever mee vooruit kijken en behulpzaam zijn bij het inpasbaar ontwerpen van toekomstbestendige waterinfrastructuur.

Lees meer
Waterzekerheid

Waterzekerheid

In het waterbeheer van de toekomst gaan waterzekerheid en waterveiligheid hand in hand. Grote delen van Europa worden geconfronteerd met wateroverlast. Maar droge zomers zorgen ook voor verdroging van onze omgeving. Voor het analyseren van regionale en lokale droogteproblematiek beschikken we over de Toolbox QARDAN. Daarnaast hebben we vanuit onze langjarige ervaring met stedelijk grondwater de Toolbox WASSER ontwikkeld.

Lees meer
Digitaal Water

Digitaal Water

De wens tot meer toekomstbestendig waterbeheer komt voort uit een veranderend klimaat en het daaruit resulterende, steeds grilligere weerpatroon. Om de potentieel negatieve effecten daarvan voor het waterbeheer te kunnen minimaliseren moeten we daarop kunnen anticiperen met gerichte maatregelen. Het doel is zo effectief mogelijk van data gebruik te maken om daarmee diepe en voor de praktijk betekenisvolle kennis te genereren over het watersysteem. Wij hebben deze kennis gebundeld in een digitaal water programma.

Lees meer
Waterketen

Waterketen

Om de volksgezondheid en een duurzaam milieu te behouden bij een groeiende bevolking en een grilliger klimaat, is een goede aansturing van de afvalwaterketen in samenhang met het grond- en oppervlaktewatesysteem nodig. Resulterend in een veerkrachtig systeem zijn dat het vermogen heeft om extreme op te vangen en daarmee robuust, betrouwbaar en dus voorspelbaar is. En een systeem waarbij sanitie een bron van water, grondstoffen en energie wordt in plaats van afval. Met SAWA (Digital Twin Water-Smart Afvalwaterbeheer) brengen we optimalisaties aan in de afvalwaterketen. Via bijna real-time inzicht what if scenario studies behalen we kostenreductie in aanleg en onderhoud en delen we interactief kennis.

Lees meer

Meer weten?

Meer weten over onze producten en diensten? Neem contact met ons op:

Maarten Kuiper MSc mkuiper@dareius.com +31 6 53 27 54 49
Meer weten?