Wat wij doen

Wat wij doen

Bij Dareius werken wij aan regionale waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en stedelijk waterbeheer. De zorg voor mens en milieu staat daarbij voorop. Door onze unieke Nederlandse kennis van waterbouw, de waterketen en lokale problematiek bieden wij duurzame, écht toekomstbestendige oplossingen.

Wij adviseren en ontwerpen. Dareius creëert ontwerpoplossingen voor waterproblematiek die de effecten van klimaatveranderingen kunnen weerstaan, ook over een langere periode. Onze integrale aanpak zorgt daarbij voor samenhang in boven- en ondergronds waterbeheer, op alle schaalniveaus, van perceel tot stroomgebied. De oplossingen die wij bieden zijn altijd gebaseerd op een degelijke risicoanalyse en voorzien van een helder stappenplan: van probleemanalyse tot advies, van ontwerp tot regie op de uitvoering. Wij zorgen voor helder gedefinieerde functionele randvoorwaarden. Daarnaast voor behoud van kennis en de ontwerpfilosofie gedurende het gehele proces tot aan uitvoering en beheer. Ook houden we de realisatie- en onderhoudskosten acceptabel. Het resultaat? Een kosteneffectieve ruimtelijke inrichting en een daarbij passende duurzame infrastructuur.

Water Safety & Security

Water Safety & Security

In deltagebieden is een samenhangend regionaal waterbeheer onmisbaar. Waterbeheer dat zich richt op bescherming tegen overstroming en verdroging. Dareius ontwerpt oplossingen voor een betrouwbare waterinfrastructuur. We ontwikkelden daartoe twee instrumenten: het ontwerpersinstrument REDO en het analytische instrument QARDAN.

Lees meer
Resilient Urban Water

Resilient Urban Water

In grootstedelijke milieus is de ruimte vaak schaars en de dichtheid van de infrastructuur hoog. Extreem weer kan tot aanzienlijke schade aan die infrastructuur en bebouwing leiden. Dareius heeft voor deze problematiek twee instrumenten ontwikkeld: het ontwerpersinstrument RESCIDO en het analytische instrument URBRAINS.

Lees meer

Meer weten?

Meer weten over onze producten en diensten? Neem contact met ons op:

Maarten Kuiper MSc mkuiper@dareius.com +31 6 53 27 54 49
Meer weten?