Over ons

Over ons

Dareius is een dochteronderneming van Aveco de Bondt, een zelfstandig opererend, financieel gezond en ondernemend ingenieurs-, onderzoeks- en adviesbureau. Aveco de Bondt werkt met tien programma’s aan het verwezenlijken van haar ambitie op het gebied van maatschappelijke thema’s zoals stedelijke transformatie, circulaire economie, klimaatverandering en het landelijk gebied. Op het terrein van waterbeheer en klimaatadaptatie heeft Aveco de Bondt haar krachten gebundeld in de Businessline Water en Klimaat.

Dareius is het internationale programma van Aveco de Bondt en richt zich op vier competentiegebieden; Waterveiligheid, Waterzekerheid, Stedelijk Waterbeheer en Sanitatie. In alle vier domeinen ondersteunen we onze klanten met geïntegreerde digitale oplossingen in het waterbeheer, als voorbeeld onze Digital Twin benadering. Om dat optimaal te kunnen doen, zijn we een Joint Venture diTTo. Digital Twin Company (diTTo DT) aangegaan met Wings ICT Solutions en Tethys Consulting. diTTo biedt specifieke IT en Digital Twin diensten aan voor geïntegreerde digitale oplossingen in het waterbeheer.

Onze missie

Wij onderzoeken, ontwerpen, adviseren en leveren digitale oplossingen. We verbinden kennisgebieden, technische opgaven, mensen en organisaties op het gebied van water en de ondergrond. Zo helpen wij bij het creëren van duurzame delta’s met vitale steden en een gezonde leefomgeving. Met respect voor het ecosysteem: water, land, lucht en de mens.

Onze visie

Doordacht digitaal voor veerkrachtige, robuuste en daarmee betrouwbare watersystemen. Daarmee helpen wij bij het creëren van haalbare en adaptieve oplossingen voor groeiende ecologische en maatschappelijke opgaven rond bijvoorbeeld klimaat en ruimte.

 

Onze Strategie

“Innovation by Nature” is het motto van onze strategie. Wij willen onze maatregelen immers zoveel mogelijk mee laten koppelen met de kansen die de natuurlijke omgeving ons biedt. De opgaven van onze opdrachtgevers maken namelijk altijd deel uit van een gebied, een omgeving of een water- en bodemsysteem. Als denkers en doeners helpen wij overheden en marktpartijen hun steeds complexere opgaven overzichtelijk, hanteerbaar en uitvoerbaar te maken.

Met als resultaat veilige en betrouwbare oplossingen tegen acceptabele kosten. Wij richten ons in het bijzonder op stedelijke deltagebieden in de wereld vanwege onze toegevoegde waarde gebaseerd op meer dan 50 jaar ervaring als Aveco de Bondt. Water kennis en kunde zijn onmisbaar om de leefbaarheid van steden in de toekomst te kunnen garanderen. En een groot aantal watervraagstukken zijn inmiddels, mede door de klimaatproblematiek urgent. Daarom nemen wij vaak zelf het initiatief wanneer wij realistische, duurzame en praktisch inpasbare oplossingen voor onze klanten zien. Op basis van de ideeën en wensen van opdrachtgevers, werken wij gezamenlijk toe naar de meest optimale oplossing.

Om meerwaarde te creëren, zetten wij daarbij graag onze Digital Twin benadering in. Die benadering ondersteunt op integrale wijze de realisatie en het beheer en onderhoud van waterinfrastructuur. Onze Digital Twin waarde propositie levert op basis daarvan een unieke bijdrage aan efficiëntieverbetering en kostenreductie. Dat doen wij met geavanceerd databeheer (ARGUS), een doordachte Digital Twin benadering (diTTo) en een op preventief onderhoud gericht Asset Management (diTAM).

 

Ons Team

Dareius kan beschikken over de expertise die aanwezig is binnen Aveco de Bondt en diTTo DT. Samen met Wings ICT Solutions en Tethys Consulting, onze Griekse partners, is Dareius aandeelhouder van deze Joint Venture. Gezamenlijk beschikken we over de ondersteuning vanuit ca 550 ICT en domein professionals.

Onder regie van ervaren projectmanagers is al die kennis en kunde beschikbaar voor onze internationale projecten. Graag stellen wij een aantal van onze experts voor.

 

Maarten Kuiper MSc

Maarten Kuiper MSc

Directeur Dareius en Directeur businesslijn water en klimaat bij Aveco de Bondt

Civiel technicus en geohydroloog. Ervaren in het combineren van hydrologische kennis met praktische civieltechnische kennis daar waar stedelijk water, geohydrologie en leefomgeving samenkomen. Meewerkend voorman, verbinder en vernieuwer. Directeur business line Water& Klimaat. Deputy Director diTTo engineering. 

Em. Prof. Wim van Vierssen PhD

Em. Prof. Wim van Vierssen PhD

Senior Strategist

Water wetenschapper. Ruime internationale ervaring in complexe, multidisciplinaire innovatieprojecten rond klimaatverandering en waterbeheer. Ervaren wetenschapsmanager van verschillende R&D instituten. Emeritus hoogleraar TU Delft, Wageningen Universiteit en IHE Delft. Oud vice-president Innovation van WaterEurope.

Prof. Christos Makropoulos PhD.

Prof. Christos Makropoulos PhD.

Chief information officer

Deskundige op het terrein van Urban Hydroinformatics en ruimtelijke beslissingsondersteuning voor stedelijk water en waterketen vraagstukken. Hoogleraar NTNU (Trondheim, Noorwegen) en NTUA (Athene, Griekenland). Expert op het gebied van Digitaal Water. Drijvende kracht achter een groot aantal Europese Horizon2020 R&I projecten.

Leon van Hamersveld MSc

Leon van Hamersveld MSc

Projectmanager Internationaal Dareius

Geohydroloog en projectmanager voor internationale projecten met water als ordenend element in ruimtelijke watervraagstukken. Ruime ervaring met duurzaamheidsvraagstukken. Kenner van de wereld van het datamanagement en complexe monitoringsopgaven rond water.

Luc Ponsioen MSc

Luc Ponsioen MSc

Adviseur Digital Twin Engineering bij Aveco de Bondt

Waterbouwkundig ingenieur, gespecialiseerd in kustwaterveiligheid met ruime ervaring in (duurzame) energie opslagsystemen. Adviseur op het gebied van Digital Twin configuraties en de ontwikkeling ervan, met name in het kader van het beheer van infrastructuur voor waterveiligheid.

Martin Schepers MPM

Martin Schepers MPM

Programmamanager Water veiligheid en dijken bij Aveco de Bondt

Bestuurskundig technicus die zijn ervaring zowel aan de kant van de aannemer als aan de kant van de overheid (Waterautoriteiten) heeft opgedaan. Hij verbindt beide werelden in de complexe waterveiligheidsopgaven. Als waterveiligheidskundige is hij lid van het Expertise Netwerk Waterkeringen in Nederland en opleidingsleider voor de post-academische opleiding “Uitvoeringsaspecten van dijkconstructies”.

 

Sara Eeman PhD.

Sara Eeman PhD.

Programmamanager Veerkrachtig watersystem bij Aveco de Bondt

Deskundige op het terrein van geïntegreerde watersysteemanalyses, waar de verbinding gemaakt wordt tussen oppervlaktewatersystemen, grondwatersystemen en stedelijke watersystemen. Als docent/onderzoeker bij Wageningen Universiteit en een aantal samenwerkende Universities of Applied Sciences  gespecialiseerd in River Delta Development en zoetwatervoorziening in rurale gebieden.

Lieselotte Tolk PhD.

Lieselotte Tolk PhD.

Programmamanager Stedelijk water en ondergrond bij Aveco de Bondt

Integraal waterbeheerder. Legt functionele verbindingen tussen boven- en ondergronds water. Milieu- en klimaatdeskundige, ruime ervaring met o.a. de relatie tussen C02 opname in relatie tot landgebruik.