Over ons

Over ons

Dareius is een merk van Wareco, het water expertisecentrum van Aveco de Bondt. Aveco de Bondt is het ingenieursbedrijf van de internationale bouwonderneming VolkerWessels en actief op de gebieden ruimtelijke ontwikkeling, gebouwen, mobiliteit & infrastructuur, water, energie & duurzaamheid en industrie. Aan haar ambities op het gebied van de Water Engineering geeft het vorm middels een Businessline Water. Binnen Wareco zijn op basis van meer dan 40 jaar ervaring, alle water-gerelateerde kennis en kunde van Aveco de Bondt bijeengebracht.
Dareius is merk van Wareco met een specifiek water engineering programma op de internationale adviesmarkt. En waar we onze specifiek IT en Digital Twin competenties hebben ondergebracht. Daarin werken we o.a. nauw samen met onze IT-partner WINGS ICT Solutions. Samen staan we daarmee voor geïntegreerde waterbouw en waterbeheer oplossingen middels een Digital Twin benadering. Gefundeerd op een gedeelde missie, visie en strategie.

Onze missie

Duurzame delta’s met vitale steden voor een gezonde samenleving“.

Onze visie

“Doordacht digitaal met als doel een betrouwbare watersector”.

 

Onze Strategie

Wij richten ons in het bijzonder op stedelijke deltagebieden in de wereld, omdat we daar toegevoegde waarde hebben vanuit meer dan 40 jaar ervaring. Waterexpertise is onmisbaar om de leefbaarheid van steden in de toekomst te kunnen garanderen. Waterproblematiek kan niet wachten. Daarom nemen wij vaak zelf het initiatief wanneer wij realistische, duurzame en praktisch inpasbare oplossingen voor onze klanten zien. Op basis van de ideeën en wensen van opdrachtgevers, werken wij gezamenlijk toe naar de meest optimale oplossing. Daartoe beschikken wij over specialistische kennis en ervaring op de thema’s Waterveiligheid, Waterzekerheid, Veerkrachtig Stedelijk Water en Digitaal Water.
Om meerwaarde te creëren zetten wij daarbij graag onze Digital Twin benadering in. Die benadering ondersteunt op integrale wijze de realisatie en het beheer en onderhoud van waterinfrastructuur. Onze Digital Twin waarde propositie levert daarmee een unieke bijdrage aan efficiëntieverbetering en kostenreductie.

 

Ons Team

Onze mensen zijn het gezicht van Dareius. Naast een optimale balans in leeftijd en ervaring, streven wij ook een balans in technische en sociale competenties na.
Dareius maakt gebruik van alle competenties die aanwezig zijn binnen Wareco. Dat betekent dat onder regie van onze internationaal ervaren en gespecialiseerde Dareius teamleden alle Wareco adviseurs de mogelijkheid hebben kennis en kunde in te zetten voor onze internationale projecten. Ons Team bestaat uit een aantal ervaren managers en adviseurs uit Wareco en Dareius die daarin een voortrekkersrol vervullen in het behalen van onze missie.

 

Jan Put MSc.

Jan Put MSc.

Chief Executive Officer (CEO) Wareco

Civiel technicus en expert in waterveiligheid- en watersysteemprojecten. Langjarige en hands-on ervaring in de wereld van het waterbeheer. Erkend en ervaren leiderschap op het gebied van complexe waterveiligheidsproblematiek. Praktijk boegbeeld. Verbinder en aanjager van praktijkinnovaties. Statutair directeur en eindverantwoordelijke voor Wareco, Dareius and diTTo.

Maarten Kuiper MSc

Maarten Kuiper MSc

Chief Operating Officer (COO) Wareco.

Civiel technicus en geohydroloog. Ervaren in het combineren van hydrologische kennis met praktische civieltechnische kennis daar waar stedelijk water, geohydrologie en leefomgeving samenkomen. Meewerkend voorman, verbinder en vernieuwer.

Prof. Wim van Vierssen PhD

Prof. Wim van Vierssen PhD

Directeur Dareius

Water wetenschapper. Ruime internationale ervaring in complexe, multidisciplinaire innovatieprojecten rond klimaatverandering en waterbeheer. Ervaren wetenschapsmanager van verschillende R&I instituten. Emeritus hoogleraar TU Delft, Wageningen Universiteit en IHE Delft. Bestuurlijk actief bij WaterEurope en de United Nations University.

Prof. Christos Makropoulos PhD.

Prof. Christos Makropoulos PhD.

Chief Technology Officer (CTO) Wareco.

Deskundige op het terrein van Urban Hydroinformatics en ruimtelijke beslissingsondersteuning voor stedelijke water en waterketen vraagstukken. Hoogleraar in Trondheim (NTNU , Noorwegen) en Athene (NTUA, Griekenland). Smaakmaker op het gebied van Digitaal Water. Drijvende kracht achter een groot aantal Europese Horizon2020 R&I projecten.

Leon van Hamersveld MSc

Leon van Hamersveld MSc

Projectmanager Internationaal Dareius

Geohydroloog en projectmanager voor internationale projecten met water als ordenend element in ruimtelijke watervraagstukken. Ruime ervaring met duurzaamheidsvraagstukken. Kenner van de wereld van het datamanagement en complexe monitoringsopgaven rond water.

Luc Ponsioen MSc

Luc Ponsioen MSc

Adviseur Digital Twin Engineering & Programma manager Digitaal Water

Waterbouwkundig ingenieur, gespecialiseerd in kustwaterveiligheid met ruime ervaring in (duurzame) energie opslagsystemen. Adviseur op het gebied van Digital Twin configuraties en de ontwikkeling ervan, met name in het kader van het beheer van infrastructuur voor waterveiligheid.

Dennis Kuijk MSc

Dennis Kuijk MSc

Adviseur Veerkrachtig stedelijk water

Civiel technicus gespecialiseerd in de veelzijdige en complexe interactie tussen neerslag en het grondwater in de stad.

Cedrick Gijsbertsen MSc.

Cedrick Gijsbertsen MSc.

Adviseur Veerkrachtig stedelijk water

Geohydroloog gespecialiseerd in stedelijke grondwater modellen en inpassing van water in de complexe configuratie van grootstedelijke omgevingen.

Thijs Visser MSc

Thijs Visser MSc

Adviseur Waterzekerheid

Hydroloog en waterbeheer deskundige. Sterk in de interactie met stakeholdergroepen en interactieve planvorming. Affiniteit met techniek. Een verbinder pur sang.

Sanne van Mispelaar BSc

Sanne van Mispelaar BSc

Adviseur Water veiligheid

Civiel technicus, waterveiligheid expert en waterbouwkundig ingenieur gespecialiseerd in regionale integratie van waterveiligheid, uitvoerbaarheid en beheerbaarheid vanuit een pragmatische insteek.

Lieselotte Tolk PhD.

Lieselotte Tolk PhD.

Adviseur Digitale Water oplossingen

Integraal waterbeheerder. Legt functionele verbindingen tussen boven- en ondergronds water. Milieu- en klimaatdeskundige, ruime ervaring met o.a. de relatie tussen C02 opname in relatie tot landgebruik.

Wij werken nauw samen met toonaangevende Europese water leaders uit de ingenieurswereld op innovatieve speerpunt projecten. Dat zijn projecten waarvan wij verwachten dat ze de sector op een hoger plan kunnen brengen. Op dit moment doen wij dat met de volgende collega.

Prof. Christian KAZNER PhD
Water management calls for innovative solutions to address the rapidly growing and often very complex challenges in Europe and abroad

Prof. Christian KAZNER PhD

(1965, DUITSLAND). INNOVATION ASSOCIATE WATERTECHNOLOGY
Water management calls for innovative solutions to address the rapidly growing and often very complex challenges in Europe and abroad

Christian Kazner is aan de Technische Universität Berlijn opgeleid als ingenieur (Dipl.-Ing.) in Environmental Engineering  en heeft een PhD (Dr.-Ing.) in Chemical Engineering van de RWTH Aken (Duitsland). Hij is een ervaren ingenieur, manager en voormalig hoofd van de R&D afdeling Afvalwaterbeheer van Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co KG in Duitsland.