Onze partners

Onze partners

Om daadwerkelijk zinvolle en blijvende oplossingen voor gezonde steden te creëren, is samenwerken een must. Wij geloven in het creëren van maatschappelijke meerwaarde door samen te werken en partnerschappen aan te gaan, over de grenzen van disciplines en landen heen.

Ons netwerk

Dareius werkt samen met overheden, bedrijven en gerenommeerde kennisinstellingen in binnen- en buitenland. Daarbij kan het gaan om zowel kleinere pilots en demo’s als om grote aanbestedingen. Binnen Nederland zijn we actief binnen het Netherlands Water Partnership (NWP) en de Nederlandse Topsectoren Water en Energie. In Europees verband binnen het netwerk Water Europe. Het is met haar ruim 200 institutionele leden, de erkende stem en promotor van water-gerelateerd Onderzoek en Technologie Ontwikkeling in Europa. Daarmee is het een gewaardeerde gesprekspartner van de Europese Commissie rond het thema water.

Momenteel werken we hard aan onze visie op samenwerken. Die bestaat uit het creëren van een unieke combinatie van een fysieke en digitale ontmoetingsplaats.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze samenwerkingen en partnerschappen, neem contact met ons op:

Maarten Kuiper MSC mkuiper@dareius.com +31 6 53 27 54 49
Meer weten?