Laatste nieuws

West-Europa ondervindt de afgelopen jaren een afname in beschikbaar zoetwater. De oorzaak hiervan is voor een belangrijk deel gelegen in een toename in het gebruik en een afname in de aanvoer ervan. Daarbij rekenen we tot de gebruikers ook de natuur. Dat is een belangrijke gebruiker die we vaak onderschatten door factoren zoals de verdamping of evapotranspiratie door de bodem- en de vegetatie. In de afgelopen decennia zijn verschillende methodes ontwikkeld om die verdamping zo nauwkeurig mogelijk te meten of te berekenen. Maar de vraag die zich daarbij opdringt is hoe nauwkeurig en betrouwbaar die methodes zijn.

Het KNMI volgt sinds eind 19de eeuw op verschillende locaties in Nederland de trends in allerlei componenten van het weer. Daarmee werkt het nauw samen met andere onderzoekers en weerstations in Europa trekt het conclusies over trends in ons klimaat. Daarmee worden o.a. ook onze dagelijkse weersvoorspellingen verbeterd. Een belangrijke meetlocaties voor Nederland is in die context Cabauw, gelegen in de provincie Utrecht. Midden in een poldergebied, zo ver als mogelijk weg van invloeden van buiten af staat een 213m hoge mast voor meteorologische metingen. In de directie omgeving ervan zijn tevens verschillende proefvelden ingericht, waarin specifieke bodem en microklimatologsiche variabelen worden gemeten.

Voor het bepalen van de verdamping maakt het KNMI gebruik van opstellingen bijvoorbeeld ten dienste van de Eddy-correlatie methode. Daarmee kan bij een grote variatie aan lokale omstandigheden een betrouwbare inschatting van de verdamping worden gemaakt. En kan bijvoorbeeld ook de Makkink gewasverdamping vrij precies bepaald worden, een getal dat als referentiewaarde in verschillende modelbenaderingen een belangrijke rol speelt. Dit alles leidt ertoe dat we over steeds betrouwbaardere parameters beschikken voor weermodellen. Maar vanwege de complexiteit van sommige veldsituaties en voor een beter begrip van de generieke toepasbaarheid van onze modellen is het belang van directe en nauwkeurige metingen nog steeds erg groot. Een uitstekende instrument hiervoor is de lysimeter. Het principe is gebaseerd op de methode om een ongestoord bodemmonoliet (met vegetatie) op een weegschaal te plaatsen waarbij die laatste een verandering van het gewicht meet als gevolg van verdamping. Hiermee kan op maaiveld hoogte, zowel de neerslag als de verdamping in een keer worden gemeten. Veel van de huidige lysimeters zijn echter dermate groot dat alleen met het inzetten van zware machines een meetopstelling geïnstalleerd kan worden. Door de omvang van die ingreep duurt het vaak lang voordat een daarmee verstoord grondmonster in een stabiel evenwicht komt te verkeren. Metingen zijn daardoor pas na een lange stabilisatieperiode betrouwbaar. Daarom heeft Eijkelkamp Soil & Water in samenwerking met KWR een Smart lysimeter ontwikkeld. Een lysimeter met een doorsnede van 50cm, welke handmatig en onder voorwaarde van de juiste tools eenvoudig te plaatsen is. De originaliteit van het ontwerp is de aansturing van de onderliggende ceramische zuigplaat in combinatie met een naast geplaatste tensiometer. Een geavanceerd algoritme zet de tensiometer data om naar een pompaansturing in ceramische zuigplaat. Hiermee wordt een natuurlijke situatie gecreëerd in het bodemmonoliet. Waarmee een meer optimaal beeld van de werkelijke verdamping gemeten kan worden.

In het licht van bovenstaande heeft het KNMI er voor gekozen een smart lysimeter te plaatsen op locatie Cabauw. Binnen Dareius bestaat enkele jaren ervaring met de installatie van lysimeters en het heeft op basis daarvan tijdens de installatie ondersteuning geleverd aan Eijkelkamp en het KNMI. In twee dagen tijd is deze smart lysimeter geplaatst. Daarna is de lysimeter op Cabauw opgeleverd aan het KNMI door Eijkelkamp middels een SAT (Site Acceptence Test). In de komende weken hoopt het KNMI de eerste resultaten te kunnen zien en vergelijken met andere meetopstellingen.

17 juli, 2019

 

Het Water Supply & Sanitation Technology Platform (WssT) heet voortaan Water Europe. Het is met haar ruim 200 institutionele leden, de erkende stem en promotor van water-gerelateerd Onderzoek en Technologie Ontwikkeling in Europa. Daarmee is het een gewaardeerde gesprekspartner van de Europese Commissie rond het thema water.

Aveco de Bondt is sinds vorig jaar lid van Water Europe, toen het nog WssT was. Tot die nieuwe, meer eigentijdse naam werd afgelopen mei na een digitale raadpleging van de leden besloten. De nieuwe naam en het nieuwe logo zijn op 12 en 13 juni 2019 feestelijk gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Water Innovation Europe (WIE) event in Brussel. Dit jaar onder de titel ‘Water Meets Energy, Energy Meets Water’ en met een keynote speech door Prof Dragan Savić van KWR Watercycle Research Institute uit Nederland.

WIE maakt deel uit van de serie van drie grote jaarlijkse conferenties die Water Europe jaarlijks organiseert. Zo worden er door de leden coalities voor Horizon 2020 Research & Innovation projecten gesmeed tijdens Water Knowledge Europe (WKE), waarvan de volgende editie in oktober 2019 plaats zal vinden in Valencia, Spanje. Water Market Europe (WME), dat dit jaar in maart in Brussel plaatsvond, heeft als doel leden te faciliteren bij het vinden van mogelijkheden om hun innovaties naar de markt te brengen.

Datagedreven, duurzame drinkwatervoorziening in Mexico

28 mei, 2019

Op 20 mei hebben drinkwaterbedrijf SAPAZA, de gemeente Zapotlán El Grande en MGB Victoria uit Mexico, Eijkelkamp Soil & Water, Dareius en KWR een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het gebied van stedelijk water. Dit gebeurde in aanwezigheid van een Mexicaanse delegatie – bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal gemeentes en bedrijven, de deelstaat Jalisco en de Mexicaanse ambassade in Nederland – en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De partijen spreken in de overeenkomst de intentie uit om samen te werken aan een duurzame drinkwatervoorziening voor de stad Ciudad Guzmán in Mexico. De nadruk ligt op het duurzaam beheer van het grondwater in combinatie met het ombouwen en optimaliseren van het bestaande distributienet. In veel Mexicaanse steden is niet continu water beschikbaar. “De steden groeien snel en het distributienetwerk is daar niet op berekend”, aldus burgemeester José de Jesús Guerrero Zúñiga van Zapotlán El Grande, waaronder Ciudad Guzmán valt. “Voor de gezondheid van de inwoners is het erg belangrijk dat de drinkwatervoorziening verbeterd wordt”, zegt SAPAZA-directeur Alfonso Delgado Briseño. “Het streven is dat we straks 24 uur per dag schoon, veilig drinkwater uit de kraan hebben.”

Met een gezamenlijk project willen de partijen de leveringszekerheid vergroten en tegelijkertijd de kosten verlagen door reductie van het energieverbruik. De ambitie is om de watervoorziening van Ciudad Guzman te ontwikkelen tot een aansprekende referentie voor heel Mexico, met name op het gebied van het duurzaam gebruik van water en energie. Het onderzoek zal nieuwe kennis genereren om uiteindelijk komen tot een integraal ontwerp van een datagedreven, duurzame drinkwatervoorziening. Een belangrijke component is het ontwikkelen van intelligent wells. In deze slimme putten wordt op basis van sensordata bepaald hoeveel water er duurzaam onttrokken kan worden: afgestemd op de vraag, het vermogen van de bron en het optimale beheer om bijvoorbeeld verstopping te voorkomen. Ook zal het distributienetwerk worden verbeterd: het bestaande netwerk wordt met de in Nederland ontwikkelde en toegepaste Self-Cleaning Networks-technologie afgestemd op de daadwerkelijke watervraag van de stad. Het upgraden van het distributienet gebeurt met trenchless technology, waardoor grondwerk tot een minimum beperkt kan blijven.

Het project zal geleid worden door Victoria en KWR, die ook aan de wieg stonden van het project via hun samenwerking binnen het internationale Watersharenetwerk. “Watershare stelt kennis beschikbaar waarvan alle leden kunnen profiteren. De ervaringen uit dit project zullen ook weer ingebracht worden in het netwerk”, vertelt Victoriadirecteur Raúl Mejorada. Dareius brengt kennis en ervaring van de ingenieursbedrijven Aveco de Bondt en Wareco op het gebied van stedelijk grondwater in, en Eijkelkamp Soil & Water draagt bij aan de ontwikkeling van de intelligent wells. Het is de bedoeling dat het project in de tweede helft van 2019 start en over 3 jaar afgerond is.

Meer weten?

Voor meer informatie over projecten van Dareius, neem contact met ons op:

Leon van Hamersveld lvhamersveld@dareius.com +31 6 53 24 63 44