Toekomstbestendig waterbeheer

Lees meer

Over ons

Lees meer

Samen Sterk

Lees meer
Explore

Onze missie is om onze unieke Nederlandse kennis over water in te zetten om te werken aan de leefbaarheid van stedelijke omgevingen. Daarvoor ontwerpen wij duurzame en zinvolle oplossingen voor waterproblematiek. De zorg voor mens en milieu staat daarbij voorop.

Lees meer

Bij Dareius werken wij aan regionale waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en stedelijk waterbeheer. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op stedelijke deltagebieden. Door onze unieke Nederlandse kennis van waterbouw, de waterketen en lokale problematiek bieden wij duurzame, écht toekomstbestendige oplossingen.

Lees meer
Water veiligheid

Water veiligheid

In deltagebieden is een samenhangend regionaal waterbeheer onmisbaar. Waterbeheer dat zich richt op bescherming tegen overstroming en verdroging. Dareius ontwerpt oplossingen voor een betrouwbare waterinfrastructuur. We ontwikkelden daartoe meerdere instrumenten die in samenhang inzetbaar zijn voor vergroting van waterveiligheid in laagland delta’s.

Lees meer
Veerkrachtig stedelijk water

Veerkrachtig stedelijk water

In grootstedelijke milieus is de ruimte vaak schaars en de dichtheid van de infrastructuur hoog. Extreem weer kan tot aanzienlijke schade aan die infrastructuur en gebouwen leiden. Dareius heeft voor deze problematiek twee instrumenten ontwikkeld: URBRAINS (Urban Reconnaissance, Analysis and Informatics) en RESCIDO (Resilient City Design Optioneering).

Lees meer

Meer weten?

Voor meer informatie over Dareius en onze wateroplossingen, neem contact met ons op:

info@dareius.com +31 88 0048250